Coreless

 • Coreless (giấy 1 lớp)

  ●100% giấy tái chế

  Chiều rộng Chiều dài Số cuộn In dập nổi
  105mm 130m 6 -

  Thiết kế túi tai thỏ thông minh

 • Coreless (giấy 2 lớp)

  ●100% giấy tái chế

  Chiều rộng Chiều dài Số cuộn In dập nổi
  105mm 65m 6 -

  Thiết kế túi tai thỏ thông minh

 • Eco One-touch Coreless (giấy 1 lớp)

  ●100% giấy tái chế

  Chiều rộng Chiều dài Số cuộn In dập nổi
  105mm 130m 6 -
 • Eco One-touch Coreless (giấy 2 lớp)

  ●100% giấy tái chế

  Chiều rộng Chiều dài Số cuộn In dập nổi
  105mm 65m 6 -

Funwari Yasashi

 • NEW Funwari Yasashi (giấy 1 lớp)

  ●Hỗn hợp bột giấy nguyên chất và giấy tái chế

  Chiều rộng Chiều dài Số cuộn In dập nổi
  114mm 50m 12

  Thiết kế túi tai thỏ thông minh

 • NEW Funwari Yasashi (giấy 2 lớp)

  ●Hỗn hợp bột giấy nguyên chất và giấy tái chế

  Chiều rộng Chiều dài Số cuộn In dập nổi
  114mm 27.5m 12

  Thiết kế túi tai thỏ thông minh

In họa tiết(Print)

 • Rosery (giấy 2 lớp)

  ●100% giấy tái chế ●Hương thơm dễ chịu 

  Chiều rộng Chiều dài Số cuộn In dập nổi
  114mm 27.5m 12

  Thiết kế túi tai thỏ thông minh

  Họa tiết

 • Hello Kitty Floral (giấy 2 lớp)

  ●100% giấy tái chế ●Hương hoa

  Chiều rộng Chiều dài Số cuộn In dập nổi
  114mm 30m 12

  Thiết kế túi tai thỏ thông minh

  ©1976, 2015 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.S555724

  Họa tiết

 • Rilakkuma (giấy 2 lớp)

  ●100% giấy tái chế ●Hương hoa

  Chiều rộng Chiều dài Số cuộn In dập nổi
  114mm 30m 12

  Thiết kế túi tai thỏ thông minh

  Họa tiết

Các sản phẩm giấy gia dụng khác

 • Chikyugo (giấy 1 lớp)

  ●100% giấy tái chế

  Chiều rộng Chiều dài Số cuộn In dập nổi
  114mm 130m 6
 • Chikyugo (giấy 2 lớp)

  ●100% giấy tái chế

  Chiều rộng Chiều dài Số cuộn In dập nổi
  114mm 60m 6
 • Mermaid (giấy 1 lớp)

  ●100% giấy tái chế

  Chiều rộng Chiều dài Số cuộn In dập nổi
  114mm 55m 12
 • Mermaid (giấy 2 lớp)

  ●100% giấy tái chế

  Chiều rộng Chiều dài Số cuộn In dập nổi
  114mm 27.5m 12
 • À Duex Color (giấy 2 lớp)

  ●100% giấy tái chế ●Hương nước hoa tinh tế

  Chiều rộng Chiều dài Số cuộn In dập nổi
  114mm 27.5m 12

Dùng cho doanh nghiệp

 • Soft long (giấy 1 lớp)

  ●100% giấy tái chế

  Chiều rộng Chiều dài Số cuộn In dập nổi
  114mm 100m 1
 • Hanabishi (giấy 1 lớp)

  ●100% giấy tái chế

  Chiều rộng Chiều dài Số cuộn In dập nổi
  114mm 55m 1
 • Toipe (giấy 1 lớp)

  ●100% giấy tái chế

  Chiều rộng Chiều dài Số cuộn In dập nổi
  114mm 55m 1

Khăn giấy bếp

 • Giấy bếp 4 cuộn - khả năng thấm hút cao

  Giấy bếp gồm 2 lớp với các cạnh được in dập nổi, có độ thẩm thấu cao, kết cấu dai và khó tan trong nước. Cuộn giấy gồm 70 tờ, dài hơn thông thường nên có thể sử dụng được lâu hơn.

  ●100% bột giấy nguyên chất

  Số tờ/cuộn Số cuộn
  70 4