Lịch sử công ty

 • 1918年 大正7年

  Khởi nghiệp, sáng lập công ty

 • 1953年 昭和28年

  Thành lập công ty

 • 1959年 昭和34年

  Nhà máy Buzen đi vào hoạt động

 • 1987年 昭和62年

  Bắt đầu bán ra dòng sản phẩm giấy vệ sinh không lõi Coreless

 • 1995年 平成7年

  Hợp tác kinh doanh với Tập đoàn Corelex

 • 1999年 平成11年

  Đạt chứng nhận ISO14001

 • 2000年 平成12年

  Đạt chứng nhận ISO9001

 • 2006年 平成18年

  Nhà máy Kitakyushu (Công ty cổ phần sản xuất giấy Kyushu) đi vào hoạt động